หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่​ 13​ กรกฎาคม​ 2563​ รศ.ดร.วิทยา​ เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ​ เข้าร่วมโครงการประชุม​คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​(สัญจร)​ และการกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่​ 13​ กรกฎาคม​ 2563​ รศ.ดร.วิทยา​ เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ​ เข้าร่วมโครงการประชุม​คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​(สัญจร)​ และการกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-07-21 15:34:30

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) และการกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย บรรยายนโยบายกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 จากนั้นเป็นการประชุม กบม. ครั้งที่ 7 /2563 (สัญจร) ณ ห้องประชุมหาดทรายแกรนด์ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี