หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2562
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2019-08-06 15:21:21

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง