หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/256
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/256

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2019-07-18 11:41:20

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดระนอง