หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > 19 สิงหาคม. 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกันเตรียมแปลงดินสำหรับการปลูกสมุนไพร ในแปลงสาธิตปลูกสมุนไพรตามแนวปรัชญาเกษตรพอเพียง
19 สิงหาคม. 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกันเตรียมแปลงดินสำหรับการปลูกสมุนไพร ในแปลงสาธิตปลูกสมุนไพรตามแนวปรัชญาเกษตรพอเพียง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 15:36:06