หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดพิธีสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดพิธีสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 14:38:22